Waterdamp diffusiecoëfficiënt μ (mu)

Het diffusie weerstandsgetal μ (mu) duidt de dampdoorlatendheid van een materiaal aan het ademend vermogen dus. Het geeft aan hoeveel maal moeilijker de waterdamp doorheen het betreffende materiaal gaat dan door de lucht.

Bij de ecologische constructie van een hellend dak gaan we dus zorgen dat onder de pannen een dampopen maar winddicht materiaal zit, zoals bv. houtvezelplaten, dan een ecologisch isolatiemateriaal en dan aan de binnenzijde van de woning een damprem. Een waarde onder 10 is een goede diffusie van waterdamp. In het algemeen, de meer permanente materialen zijn hout, hout wol, wol planten en dieren, klei, kalk, gips