PEFC ( P rogramme for the E ndorsement of F orest C ertification Schemes) is een label dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is.

Wat is certificatie?

Certificatie geeft de zekerheid dat iets - een product, een dienst, een procedure - volgens welbepaalde normen gerealiseerd werd.
Boscertificatie is een procedure waarmee kan worden nagegaan of het bos volgens deze vastgelegde normen wordt beheerd. Een onafhankelijke controle verifieert of de normen correct gehanteerd worden. Ook ondernemingen, zoals wij, kunnen gecertificeerd worden en beschikken dan over een Chain of Custody-certificaat. Zo krijgt de consument de garantie dat de volledige hout-/papierstroom (van in het bos, langs de verschillende fases van de verwerking tot bij de consument) een gecertificeerde herkomst heeft. Er is een nauwe samenwerking tussen alle actoren van het bos, waaronder milieuverenigingen, boseigenaars, wetenschappers, industriëlen, consumenten en overheden, om PEFC optimaal te laten functioneren.

 

PEFC: gisteren, vandaag en morgen

PEFC vzw is een niet-gouvernementele organisatie die ontstaan is in 1999 op initiatief van 11 Europese landen. Vandaag is PEFC het meest verspreide certificatiesysteem ter wereld. 15 miljoen boseigenaars, verdeeld over 34 landen, hebben zich al aangesloten bij het PEFC-certificatiesysteem. Het systeem vertegenwoordigt ongeveer 70% van de gecertificeerde oppervlakte in de wereld. Dit komt in absolute cijfers overeen met meer dan 255 miljoen hectaren bossen, wat ongever 60% van de wereldwijde bosoppervlakte vertegenwoordigt.
In België zijn meer dan 300.000 hectare bos PEFC-gecertificeerd. Dit komt overeen met 50% van de bosoppervlakte in Wallonië en ongeveer 40% van ons land. Ook meer dan 430 ondernemingen in België hebben nu al een PEFC-certificaat bekomen.
Veel meer dan vroeger gaan consumenten bewust rekening houden met ons leefmilieu. Daarom laten steeds meer boseigenaars hun bossen certificeren en kent ook het aantal gecertificeerde bedrijven een voortdurende stijging. Al wie het milieu na aan het hart ligt en een goede toekomst wil garanderen voor onze kinderen opteert voor hout of afgeleide producten met een PEFC-label. Voor al die redenen steunt ons bedrijf actief PEFC en stellen we u een heel gamma PEFC-gelabelde producten voor.

 

Waarom kiezen voor PEFC?

PEFC garandeert de aanvoer van legaal en duurzaam hout. Door te kiezen voor producten in hout of op basis van hout, die het PEFC label dragen, krijgt de consument de garantie dat hij zich niet schuldig maakt aan de ontbossing en illegaal kappen, maar dat hij integendeel zijn steentje bijdraagt tot een gezond en duurzaam bos.