E peil:

Er geldt een maximaal E-peil

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Het E-peil hangt af van:

 •  thermische isolatie
 •  afdichting
 • warm water
 • verwarming
 • comfort in de zomer
 • koelinginstallatie
 • compactheid
 • gebruik van zonne-energie
 •  ventilatie


De wettelijke norm is 100 (80 in Brussel)

Het E-peil wordt berekend voor elk deel van een gebouw dat afzonderlijk gebruikt wordt en voor elk deel dat een verschillende bestemming heeft:

 • Voor 'wonen' of 'wonen met kantoor' wordt het E-peil berekend volgens de EPW-methode.
 • Voor 'kantoor' of 'school' wordt het E-peil berekend volgens de EPU-methode.

E100 of E80?

Voor woongebouwen, kantoren en scholen moet het E-peil van elk deelproject of elk subdossier kleiner dan of gelijk zijn aan E100.

Voor woongebouwen mag het E-peil maximaal E80 zijn. Het maximale E-peil E100 voor kantoren en scholen blijft behouden

Zie voor meerdere informatie: 'energiezuinig bouwen en verbouwen'.