Unilit 35F

Winkels

Verpakking

Zak 30 kilo

Eenheidsverpakking

Per stuk

UNILIT 35 (TD 13 N)

GROVE GRONDMORTEL

OMSCHRIJVING

UNILIT 35 is een droog voorgemengde minerale en traditionele mortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk, met toevoeging van passende toeslagstoffen.

UNILIT 35 kenmerkt zich door een hoge plasticiteit, een trage maar sterke hechting en een perfecte dampdoorlaatbaarheid.

TOEPASSING

UNILIT 35 mortel is zeer dampdoorlatend en past derhalve uitstekend in het UNILIT- systeem als grondlaag, zowel voor binnen- als buitenmuren, voor zover dat de vochtigheidsgraad niet te hoog is, dat er geen zouten aanwezig zijn en dat de onderlaag in goede staat is. Bij buitengebruik is het aangewezen van een afwerklaag te voorzien.

UNILIT 35 kan in het bijzonder aangeraden worden voor alle toepassingen in oude, traditionele gebouwen. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Leveringsvorm      poeder 
Soortelijke massa     1.600 kg/m³ 
Treksterkte     0,6 N/mm² 
Buigtreksterkte      3 N/mm² 
Druksterkte     9 N/mm² na 60d 
     10 N/mm² na 90d 
Elasticiteitsmodulus     6.130 N/mm² 
Warmtegeleidingscoëfficiënt      l = 0,65 W/m °K 
Dampdiffusieweerstand     m = 13,7 
pH     > 10,5 
Gedrag bij brand      onbrandbaar 
     (klasse M.O.) 
Korrelgrootte      0 tot 3 mm 
Verhouding water/Unilit 35     0.18 l/kg 
Mengtijd     3 à 4 minuten 

 

 

 

VERBRUIK

  • Afhankelijk van de ondergrond en de laagdikte.
  • Circa 15 à 18 kg/m²/cm
  • Maximale laagdikte : 10 à 15 mm/laag. 

KLEUR

Beige

VERWERKING

De ondergrond moet schoon en vrij van losse delen en vetten zijn. Wanneer de ondergrond behandeld is met een impregneermiddel (siliconen, silanen, e.d.) wordt overleg met onze technische dienst aangeraden.

Unilit 35 wordt gemengd met zuiver water. Afhankelijk van de omstandigheden en ondergrond moet 4 à 5 liter water gebruikt worden voor 25 kg poeder. Het mengen moet liefst mechanisch gebeuren. Mengtijd : 3 à 4 minuten.

De mortel kan met de hand of mechanisch aangebracht worden op een droge ondergrond. Als de ondergrond té droog is, moet hij lichtjes bevochtigd worden.

De UNILIT 35 mortel is gedurende 2 uur verwerkbaar, bij temperaturen tussen 5°C en 40°C.

Het product vraagt een droogtijd tussen 24 en 48 uur en dient beschermd te worden tegen vorst gedurende 48 tot 72 uur na het aanbrengen.

Als afwerklaag op UNILIT 35 kan een kalk- of silicaatverf aangebracht worden.

OPMERKING

In geval van twijfel over de ondergrond, gelieve onze technische dienst te raadplegen.

Het materiaal moet vorstvrij en droog worden opgeslagen.

De maximale opslagtijd bedraagt 6 maanden.

De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Het product mag niet in aanraking komen met de grond !